Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci


Menu główne

Szkoła
Dane szkoły
Historia - dzieje szkoły w Gaci
Nauczyciele
Kalendarz roku szkolnego 2021/22
Aktualności
Zajęcia pozalekcyjne
Dla rodziców
Konkursy
Nasze osiągnięcia
Biblioteka szkolna
Pedagog
Szkoła Podstawowa
Patron
Klasy
Plan lekcji
Programy nauczania
Podręczniki szkolne
Wymagania programowe
Lektury
Gimnazjum
Patron

Informacje dla rodziców


Nauczanie zdalne.

Nauczanie zdalne:
- 20 - 22.12.2021
- 3 - 5.01.2022

7.01.2022 - dzień wolny szkoły.List MEN do rodziców uczniów szkół podstawowych 14.12.2021.
Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 roku życia.


List_MEN_do_rodziców_14.12.21rWEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO SOLARZA W GACI

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa


    Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych na temat programu szczepień nastolatków

Zgodnie z wytycznymi MEiN i Ministerstwa Zdrowia istnieje możliwość zaszczepienia dzieci od 12. roku życia przeciw COVID-19.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaci Sabina Zardzewiały informuje, że od 13-19 września 2021 roku będzie trwał tydzień szczepień.
W związku z tym wychowawcy będą zbierać od rodziców deklaracje wyrażające zgodę na zaszczepienie dziecka.
Prosimy o przemyślenie swojej decyzji i skorzystanie z istniejącej możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z panią doktor Jolantą Kluz-Zawadzką, która informuje rodziców o programie szczepień nastolatków (link do strony: https://www.youtube.com/watch?v=wsMqhBEaUxM ).

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien—informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek oraz http://szczepienia.pzh.gov.pl/

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i nauczycieli .    Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

1 września 2021 r. rozpoczynamy rok szkolny w formie stacjonarnej.
Nadal wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur, które ograniczają ryzyko zarażania się koronawirusem.
:
Do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz osoby, które nie przebywają na kwarantannie. W związku z brakiem możliwości zapewnienia minimalnego dystansu 1,5 m wskazane jest, aby uczniowie posiadali osłonę nosa i ust. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Gaci.
Po Mszy Św. przejdziemy z wychowawcami do szkoły, gdzie nastąpi oficjalna inauguracja roku szkolnego.
Po inauguracji spotkania z wychowawcami w klasach.

Uczniowie kl. „0” i I przychodzą z jednym rodzicem zachowując zasady i procedury higieny.


  Zapisy do oddziału przedszkolnego, klasy 0 i klasy I szkoły podstawowej.

Terminy - zarządzenia:

Zarządzenie zał. nr 1 kl. I
Zarządzenie zał. nr 2 przedszkola

Karty zgłoszeń:
Karta zgłoszenia dziecka oddział przedszkolny - 2022/23
Karta zgłoszenia dziecka do kl. 0 - 2022/23
Karta zgłoszenia dziecka do kl. I - 2022/23


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - IIIszkół podstawowych:
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - IIIszkół podstawowych

Zasady zdalnego nauczania:
Zasady zdalnego nauczania dla uczniów


Warunki ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Druk zgłoszenia roszczenia.


Dni wolne w roku szkolnym 2021/22:
24.09.2021 r.
14,15.10.2021 r.
7.01.2022 r.
24,25,26. 05. 2022 r. - egzamin ósmoklasisty
17.06.2022 r.